Image by Christin Hume

REGLEMENT

Literaire prijzen van de stad Sint-Truiden editie 2021


De stad Sint-Truiden zet de traditie van literaire prijzen verder, gestart door het literaire tijdschrift Appel  

                                                                              

 1. Jaarlijks de Guido Wulms-prijs voor poëzie. Het stadsbestuur schenkt aan de winnaar een geldprijs van € 700.

 2. Jaarlijks de Simon Michaël Coninxprijs voor poëzie. De cultuurraad schenkt aan de 2e laureaat een kunstwerk.

 3. Jaarlijks de Hendrik Prijs-prijs voor kortverhaal. Het stadsbestuur schenkt aan de winnaar een geldprijs van € 700.

 4. Jaarlijks de Jongerenprijs (14 – 21 jarigen) voor poëzie. Het stadsbestuur schenkt aan de winnaar een geldprijs van € 400.

 5. Jaarlijks de Jongerenprijs (14 – 21 jarigen) voor kortverhaal. Het stadsbestuur schenkt aan de winnaar een geldprijs van € 400.


Samenstelling jury


 1. Poëzieprijzen: Herman Rohaert, voorzitter en Herman Fabré, Katrien Frederix en Marleen Wulms, leden

 2. Prijs kortverhaal: Luk Robijns, voorzitter en Ann Ecker, Jo Fabré, Jos Geusens en Marleen Wulms, leden

 3. Jongerenprijzen: Anke De Vrij, voorzitter en Lotte Dodion en Joost Stockx (Jee Kast), leden

 4. De winnaar van de vorige editie van de respectievelijke prijzen kan, als hij/zij dit wenst en bereid is om voor het juryverslag en voor de prijsuitreiking naar Sint-Truiden te komen, mee in de jury zetelen.


Voorwaarden inzendingen


 1. Iedere auteur mag niet meer dan 3 gedichten en/of 1 verhaal inzenden, verplicht in het Nederlands. De verhalen mogen niet langer zijn dan 6 bladzijden.

 2. De inzendingen moeten origineel zijn en mogen niet gepubliceerd zijn, ook niet elektronisch.

 3. De deelnemers voor de Jongerenprijs zijn min. 14 jaar en max. 21 jaar in 2021.

 4. Inzenden gebeurt elektronisch via de volgende link www.sint-truiden.be/literaire-prijzen uiterlijk op 31 mei 2021, waarbij

 • de volgende persoonsgegevens worden opgegeven: titel inzending, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • verklaard wordt dat de teksten origineel en ongepubliceerd zijn.

 1. Over de beslissing van de jury wordt niet gediscussieerd. De jury kan beslissen één of meer prijzen niet toe te kennen. Inzendingen worden niet teruggezonden of becommentarieerd.

 2. Juryleden worden uitgesloten van deelname.


Bekendmaking


 1. De laureaten worden persoonlijk verwittigd in november.

 2. De prijsuitreiking van de literaire prijzen zal plaatsvinden tijdens de Poëzieweek (vanaf 29 januari 2022).

 3. In een speciale publicatie worden zowel de winnende gedichten, het winnend kortverhaal en de eervolle vermeldingen opgenomen. Over eventuele verdere publicatie wordt tussen auteur en stadsbestuur overlegd.


Slotbepalingen


 1. Alle inzenders verklaren zich akkoord met dit reglement.

 2. Dit reglement vervangt alle vorige versies.


Goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden op 7 december 2020.Contact


Melinda Elen

Bibliotheek Toni Coppers

Minderbroedersstraat 25

3800 Sint-Truiden

011 701 780

info.bibliotheek@sint-truiden.be